+48 62 73 12 910 biuro@palety-adamus.eu
Unia Europejska (znak)

Celem głównym projektu jest zdywersyfikowanie oferty przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do gamy oferowanych produktów palet wyheblowanych, pokrytych woskiem.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych urządzeń, Wnioskodawca będzie w stanie wyprodukować palety, które spełnią wymagania odbiorców z różnych grup docelowych. Kwestią generalną w poniższym projekcie jest zmiana sposobu użytkowania palety oraz dostosowanie jej już na wczesnym etapie produkcji do potrzeb ostatecznego klienta. Motywem projektu jest chęć zwiększenia produktywności zakładu oraz wdrożenie innowacyjnych produktów, dywersyfikując działalność (większa stabilność przedsiębiorstwa).

Wartość projektu: 2 197 087,50 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 803 812,50 PLN