+48 62 73 12 910 biuro@palety-adamus.eu

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego przedsiębiorstwa Adamus w Głuszynie” realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw:
Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej)